من گلناز اژدری هستم. دکتری مدیریت با گرایش منابع انسانی دارم و بیشتر از 10 سال هست که در زمینه های مرتبط با مدیریت و مشخصا مدیریت منابع انسانی، ابزارها و کاربرد های آن، در سازمان های مختلف درحال کار هستم.

من مادر دو تا فرشته هم هستم و تجربه مادری به من نشون داده که برای اینکه دچار تعارض بین نقش های مختلف مادری، همسری و اشتغال نشم لازم دارم که بیشتر بدونم و بیشتر بخونم. اینجا کنار هم هستیم تا با هم بیشتر بخونیم و بیشتر بدونیم و تجربیاتمون رو با هم به اشتراک بزاریم.

ادامه مطلب …